Súťažné podklady k zákazkam r. 2017


SÚŤAŽNE PODKLADY K ZÁKAZKAM 2017

Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza
Formát
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 – bez zmeny súťažných podkladov
Zverejnené: 13.12.2017
Oprava súťažných podkladov č. 1
Zverejnené: 23.11.2017
SP  -Rekonštrukcia a adaptácia - Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza
Zverejnené 21.11.2017
Dokumentácia - Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza
Zverejnené 22.11.2017

Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom
Formát
Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
zverejnené: 28.11.2017
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a zmene termínu otvárania ponúk časť ostatné k zákazke „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom“
Zverejnené: 27.11.2017
Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
Zverejnené: 23.11.2017
Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
Zverejnené 21.11.2017
SP  -Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom
Zverejnené 18.10.2017
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a zmene termínu otvárania ponúk časť ostatné k zákazke „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom“
Zverejnené: 16.11.2017
Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom“
Zverejnené: 9.11.2017
Prílohy - Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom
Zverejnené 18.10.2017
Vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
Zverejnené 25.10.2017
Súťažné podklady Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom - oprava č. 1
Zverejnené 25.10.2017
Návrh zmluvy o dielo Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
Zverejnené 25.10.2017

Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici
Formát
SP  -Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici
Zverejnené 11.9.2017

Vysvetlenie súťažných podkladov a upravený výkaz výmer k podlimitnej zákazke „Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici v Prievidzi“
Zverejnené 4.10.2017

Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk časť ostatné podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici
Zverejnené 3.10.2017
Vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke : Rekonštrukcia domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici
Zverejnené 19.9.2017
ico_pdf_46
Podklady k podlimitnej zákazke:Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici
Zverejnené 11.9.2017
ts_46
Prílohy - Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici
Zverejnené 11.9.2017


Park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
Formát
SP + návrh zmluvy: Park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
Zverejnené 19.7.2017
ts_46
Podklady k podlimitnej zákazke: Park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
Zverejnené 19.7.2017
ts_46


Oprava miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza
Formát
Podklady k podlimitnej zákazke: Oprava miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené 10.5.2017
ts_46
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu  k zákazke Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené 25.5.2017
ico_pdf_46
Súťažné podklady - Oprava miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza - Oprava č. 1
Zverejnené 31.5.2017
Súťažné podklady – oprava č. 1, oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk časť ostatné podlimitnej zákazky „ Oprava miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza " zverejnenej vo Vestníku č. 92/2017 zo dňa 10.5.2017 pod číslom 6707-WYP.
Zverejnené 31.5.2017
Výkazy výmer k zákaze Oprava miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza
Zverejnené 31.5.2017
ico_xls_46


ZŠ Ul. Malonecpalská – dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru
Formát
Vysvetlenie  súťažných podkladov 31032017 k podlimitnej zákazke : „ZŠ Ul. Malonecpalská – dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru"
Zverejnené 3.4.2017
ico_pdf_46
Projektová dokumentácia - ZŠ Ul. Malonecpalská – dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru
Zverejnené 22.3.2017
Kliknite
TU

SP - ZŠ Ul. Malonecpalská – dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru
Zverejnené 22.3.2017
ico_pdf_46
Návrh zmluvy o dielo: ZŠ Ul. Malonecpalská – dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru
Zverejnené 23.3.2017
ico_doc_46


Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku
Formát
Súťažné podklady k zákazke: Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku
Zverejnené 2.3.2017
ts_46
Vysvetlenie 05042017 k súťažným podkladom
a
Príloha k vysvetleniu

Zverejnené 05.04.2017


Vysvetlenie  súťažných podkladov 29032017
a
Príloha k vysvetleniu
Zverejnené 29.3.2017

Vysvetlenie k súťažným podkladoch a Súťažné podklady – oprava č. 1 k podlimitnej zákazke:  Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku
Zverejnené 27.3.2017
Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk a zmena termínu otvárania ponúk časť ostatné Podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku "
Zverejnené 27.3.2017
Vysvetlenie  súťažných podkladov 21032017
Zverejnené 27.3.2017
Vysvetlenie  súťažných podkladov 23032017
Zverejnené 23.3.2017
Vysvetlenie  súťažných podkladov 21.3.2017
Zverejnené 21.3.2017


Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi
Formát
SP a projektová dokumentácia k zákazke: Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi
Zverejnené 23.2.2017
ts_46
Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke : Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. Dobšinského v Prievidzi.
Zverejnené 03.03.2017

Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza
Formát
Súťažné podklady k zákazke: Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza
Zverejnené 17.02.2017
Projektová dokumentácia
Zverejnené 17.02.2017

Vysvetlenie č.1 SP Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa
Zverejnené 3.3.2017
Vysvetlenie č.2 SP Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa
Zverejnené 7.3.2017
Oznámenie o zmene lehoty predkladania ponúk a termínu otvárania ponúk
Zverejnené 13.3.2017

Oprava č. 3 SP Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa
Zverejnené 21.3.2017
Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza - oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
Zverejnené 21.3.2017

Oprava č. 4 SP Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa
Zverejnené 3.4.2017