Bezbariérové vstupy do domov rozlúčky v mestských častiach20. 7. 2016 13:04

Domy rozlúčky na cintorínoch v mestských častiach Hradec a Veľká Lehôtka boli vybavené bezbariérovými vstupmi.

V týchto dňoch boli dokončené bezbariérové vstupy v dvoch domoch rozlúčky na cintorínoch v mestských častiach. Práce realizovala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza. „ Bezbariérové vstupy sme vyhotovili z kovových konštrukcií, lebo práve táto technológia najviac vyhovovala spôsobu ich osadenia v daných lokalitách,“ opísal dôvody konateľ mestskej spoločnosti Ján Martíček.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri