Bezpečne počas prázdnin 202221. 6. 2022 10:40

S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre deti. Nie každý má dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý program a dozor na celý čas letných prázdnin. S tým súvisia aj problémy, ktoré môžu nastať, hlavne keď je dieťa počas dňa „na ulici“ a skončí v nevhodnej spoločnosti. Riziko nehrozí len pri nebezpečných hrách alebo na problémových miestach, realitou býva aj konzumácia návykových látok v podobe tabaku, alkoholu alebo dokonca drog. Negatívne príklady totiž nebezpečne priťahujú a posmešky či nátlak partie sú často prvým krokom k vzniku problémov.

Deti v byte
Deti v byte a rodičia v práci alebo na víkende na chate sú známy scenár možných problémov. Divoký domáci večierok s alkoholom, rušenie nočného pokoja, obťažovanie okolia hlučným správaním alebo vyhadzovanie rôznych predmetov z okna a podobne je len niekoľko možností, čo sa môže počas neviazanej „zábavy“ stať. Polícia a susedia sa potom postarajú o kompletné informácie, čo sa dialo počas Vašej neprítomnosti. Pozor na „pozvanie“ do bytu s neznámymi kamarátmi, opatrné by mali byť hlavne dievčatá, z uzavretého priestoru sa odchádza horšie ako napríklad v prípade obťažovania niekde na ulici! Hranie sa so zápalkami a následný požiar sú v čase mikrovlniek a mrazených potravín už menej časté, v každom prípade zvážte počas svojej neprítomnosti ponechanie detí doma bez dozoru.

Bezpečné správanie
Pre hry detí je bezpečnejšie využiť herné zóny, vybudované v meste Prievidza alebo detské ihriská. Sú pod dohľadom a prítomnosť viacerých ľudí chráni pred prípadným konfliktom. Oficiálne športoviská sú bezpečnejšie ako hra v opustených alebo okrajových lokalitách. Poučte deti, že aj počas hry si majú dávať pozor na osobné veci-vaky, mobily, kľúče od bytu, oblečenie a nenechávať ich bez dozoru. Pozor aj na cudzích ľudí! Deti majú vedieť, že dospelý má hľadať pomoc u dospelého a nežiadať o ňu dieťa! Hra je zábavnejšia s kamarátmi, ktorých poznáme. Nuda a samota môžu mať nepríjemné následky. Horúčavy lákajú k vodným plochám. Kúpalisko s dozorom plavčíkov môže byť bezpečnejšia alternatíva ako priehrada či rieka, pričom tieto vodné plochy vyžadujú zdatného a hlavne triezveho plavca. Pozor, tečúca voda horskej bystriny na kúpanie nie je ako vírivka v kúpeľoch či termálny bazén! Na výlety či turistiku noste malú lekárničku a poznajte spôsoby, čo robiť v prípade prisatia kliešťa alebo uštipnutia hmyzom. Upozorňujeme rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, akým spôsobom a v akej spoločnosti deti trávia voľný čas, tento záujem sa určite oplatí.

Alkohol
Po zmene zákonov zodpovednosť za podávanie alkoholu mládeži už nie je len na predajcoch či iných osobách. Maloletí do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje, alebo iné návykové látky a sú povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Maloletí, mladší ako 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákazu hrozia sankcie a niekedy aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. V tomto zmysle boli rozšírené aj právomoci MsP, ktorá bude počas leta dodržiavanie uvedených ustanovení pravidelne kontrolovať.     

Bicyklovanie
Bicyklovanie patrí medzi aktívny spôsob oddychu aj relaxácie, no treba mať na pamäti niekoľko bezpečnostných zásad. V prvom rade je dôležité mať bicykel v dobrom technickom stave. Funkčné brzdy, nahustené pneumatiky, osvetlenie pre prípad zníženej viditeľnosti a vybavenie reflexnými prvkami, ktorých môže byť viacero-zvyšujú totiž možnosť, aby cyklistu videli ostatní účastníci cestnej premávky. Správne nastavenie výšky riadidiel, sedadla, sklon bŕzd by mali dieťaťu zabezpečiť rodičia pred prvou jazdou a dieťa by malo vedieť bicykel ovládať v každej situácii, ktoré sa dajú aj nacvičiť-náhle zastavenie, vyhnutie sa prekážke a pod. Dôležité je aj dodržiavanie zákonných ustanovení, pravidiel cestnej premávky a samozrejmosťou pre deti do 15 rokov je aj bezpečnostná prilba, prípadne ďalšie ochranné prvky. Ak napríklad rozmýšľate nad darčekom za vysvedčenie, kúpte dieťaťu prilbu, ktorú si samo vyberie, o to väčšia bude jeho motivácia nosiť ju. Dodržiavanie týchto zásad ešte nemusí byť zárukou, že bicyklovanie bude bezpečným spôsobom prežitia prázdnin. Rodičia by totiž mali vedieť, kde a s kým sa bicyklujú ich maloleté deti. Časté sú prípady podvodného vylákania bicykla od detí a výnimkou nie je ani krádež s použitím násilia. Deti by sa nemali nikdy voziť na bicykli samé alebo na odľahlých miestach bez svedkov. Aj bicykel v hodnote niekoľko desiatok € môže byť pre páchateľa dostatočnou motiváciou na krádež. Preto deti poučte a dbajte na to, aby sa do podobnej situácie nedostali. Rovnako by nemali neuzamknutý bicykel odložiť na verejnom priestranstve, čo často stáva, ak dieťa zaujme iná hra. Odcudzenie bicykla je potom otázkou okamihu.

Jazda na e-kolobežke
Pre vašu bezpečnosť pripomíname niekoľko základných pravidiel. Na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny ju môže viesť len osoba staršia ako 15 rokov. Zdieľané kolobežky môžu mať aj iné pravidlá používania. Jazdiť sa môže len po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozia a neobmedzia chodcov, pričom sa nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Vodič smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov. Smie sa jazdiť len jednotlivo za sebou, oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď sa dáva znamenie o smere jazdy, vodič nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety,  ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednej kolobežke nieje dovolená jazda viacerým osobám. Odporúčame pri jazde použiť ochrannú prilbu, chrániče a samozrejme reflexné prvky.

Veríme, že deti prežijú tieto prázdniny bezpečne a bez komplikácií. V prípade akýchkoľvek problémov na úseku verejného poriadku, majetku či občianskeho spolunažívania môžete kontaktovať MsP Prievidza na tiesňovej linke 159.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri