Bezpečnostné opatrenia na priechodoch pre chodcov4. 7. 2018 08:25

Technické služby zrealizovali ďalšie bezpečnostné opatrenia na priechodoch pre chodcov. Okrem vyznačovania priechodov boli realizované aj ich optické zvýraznenie.


V tomto období boli realizované práce na obnove vodorovného dopravného značenia priechodov pre chodcov, či už prostredníctvom klasického nástreku, alebo prostredníctvom technológie studeného plastu. „Práve technológia studených plastov ktorá má trvácnejší charakter a svojou trvácnosťou veľmi sa nám osvedčila. Dokonca sa nami nechali inšpirovať aj iné samosprávy,“ vysvetlil Roman Bartoš z TSMPD.

Okrem obnovy priechodov pre chodcov z pohľadu vodorovného dopravného značenia, sa aj v tomto roku pokračuje v osadzovaní zvislého dopravného značenia s reflexným okrajom, a výmene zvislého dopravného značenia na deliacich, resp. ochranných ostrovčekov priechodov pre chodcov. „Výmeny spočívajú v odstránení existujúceho dopravného značenia štandardných rozmerov za zmenšený rozmer, čo prispeje lepšej viditeľnosti chodca a to predovšetkým detí, ktoré sú značením častokrát prekrývané,“ opísal Bartoš.

Bezpečnosť chodcov majú zvýšiť optické prvky
Technické služby ako správca mestských komunikácií pokračujú na optickom zvýraznení priechodov pre chodcov pomocou pasívnych dopraných gombíkov. „Tento typ reflexných optických gombíkov svetlo od reflektorov odráža späť k vodičovi, ktorý je týmto spôsobom upozornený na prítomnosť priechodu pre chodcov aj v zhoršených poveternostných podmienkach, alebo pri prípadnom výpadku verejného osvetlenia,“ uzavrel Bartoš. “ Tieto práce v súčasnosti prebiehajú na 20 priechodov pre chodcov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri