Budovanie cyklotrasy začaloLorem ipsum dolor sit amet 5. 8. 2014 14:11

Pondelok  28. júla sa začali stavebné práce  na projekte „Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov v Prievidzi“.  V priestore Mestského parku pri plavárni na Ukrniskách  vyrastie ďalšie športovisko na území Prievidze.

Projekt obsahuje vybudovanie asfaltového chodníka určeného na in –line korčuľovanie a bicyklovanie menších detí v Mestskom parku v Prievidzi. Chodník je naprojektovaný v šírke 3,0 m a bude mať tvar oválu s dĺžkou takmer 500 metrov. „Pôjde o cyklochodník predovšetkým pre menšie deti, ale rovnako je vhodne dimenzovaný na  in –line korčuľovanie. Týmto projektom chceme  v dostatočnom časovom predstihu nahradiť súčasné využitie cesty budúceho obchvatu mesta, ktorý v obľube ľudia využívajú na in-line korčuľovanie. Po dokončení výstavby obchvatu sa už obyvatelia nebudú môcť korčuľovať po tejto ceste. Ale to už bude pre nich pripravený spomínaný cyklochodník,“ spresnila primátorka mesta Katarína Macháčková.  

Súčasťou novovybudovaného chodníka bude aj vybudovanie verejného osvetlenia, osadenie mestského mobiliáru, dopravného značenia a vykonanie sadových úprav okolitej zelene v zmysle projektovej dokumentácie. „Mestský park chceme oživiť a priblížiť ho k takým parkom, ako poznáme v západnej Európe. Rovnako chceme docieliť, aby ľudia viac športovali a my im chceme vytvárať na šport zodpovedajúce a vhodné podmienky,“ opísala dôvody budovania cyklotrasy primátorka.

Na financovanie cyklotrasy budú použité prostriedky z rozpočtu mesta. Predpokladaná cena diela bola plánovaná vo výške  190 tis. eur bez DPH, avšak verejným obstarávaním sa vysúťažila cena za realizáciu prác vo výške  len 145 tisíc eur.  Predpoklad ukončenia výstavby je naplánovaný na 43. týždeň.  Teda jesenné dni ešte môžu cyklisti i korčuliari využiť na svoje hobby.

V lokalite mestského parku má podľa ďalšieho pripraveného projektu vyrásť aj work- outové ihrisko. Zámer prievidzskej radnice je v tejto lokalite postupne budovať a dopĺňať komponenty ihrísk a športovísk na oznovu oživenie športového areálu pri Základnej škole na Ulici  Sama Chalupku. V budúcich rokoch sa počíta s prepojením Mestského parku cyklistickou trasou v smere na mesto Bojnice a Opatovce nad Nitrou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri