Budovanie ďalších parkovísk7. 7. 2014 13:04

V týchto dňoch sa budujú ďalšie parkovacie plochy. Parkovacie plochy pribudnú  v sídliskových častiach  na Nábreží Sv. Cyrila a na sídlisku Kopanice na Ul. energetikov. Parkovacie plochy budú dokončené už v najbližších dňoch.

Parkovacie plochy na Nábreží sv. Cyrila

Lokalita Nábrežia sv. Cyrila patrí počtom odparkovaných áut podľa prieskumu statickej dopravy medzi najvyťaženejšie lokality v meste. Dodávateľ prác zabezpečil okrem vybudovania parkovacích plôch aj inžiniersku činnosť stavby a projektovú dokumentáciu pre stavbu. Vytvorenie spevnenej plochy pre osobné automobily zabezpečí priestor pre státie min. 6 vozidlám v kolmom státi vrátane príjazdovej spevnenej komunikácie. Cena diela predstavuje finančnú čiastku  10 864 eur s DPH.

Parkovacie plochy na Ul. energetikov
V rámci projektu budovania parkovacích plôch na sídlisku Kopanice dôjde k úprave existujúceho šikmého parkovacieho státia na kolmé parkovacie státie a úprava trasy priľahlého chodníka pre peších. Týmito dispozičnými zmenami sa vytvorí priestor pre 16 parkovacích miest.  Cena uvedeného diela predstavuje čiastku 12 083 eur s DPH. Dodávateľ prác spolu so samotnou realizáciou parkoviska zabezpečoval inžiniersku činnosť stavby a projektovú dokumentáciu stavby.

V najbližších týždňoch pribudnú parkovacie plochy aj na ďalších sídliskách, tieto projekty sú vo fáze verejného obstarávania a ich realizácia je naplánovaná počas letných mesiacov. Vybudovaním  spevnených plôch na sídlisku Píly na Ul. A. Rudnaya vznikne približne 16 parkovacích miest a na  Malookružnej ulici pribudne 2 x 12 parkovacích miest. Ďalšie parkovacie plochy pribudnú v počas jesenných mesiacov aj na Ul. M. Rázusa a v časti Necpaly.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri