Budujú zastávku MHD24. 5. 2021 10:49

Spoločnosť Kaufland Slovensko v týchto dňoch začína s realizáciou dlhodobej požiadavky na vybudovanie autobusovej zástavky pri obchodnom dome, na Nedožerskej ceste, v smere na sídlisko Kopanice.

„Jedna zastávka pre mestskú hromadnú dopravu už priamo pri obchodnom centre je. Autobusy na nej zastavujú len smerom do centra mesta. Obyvatelia mesta dlhodobo chceli aj zastávku, ktorá by obslúžila aj smer z mesta na sídlisko Kopanice,“ vysvetľuje primátorka mesta.

V uplynulých dňoch spoločnosť Kaufland Slovensko zaslala mestu Prievidza oznámenie o zahájení stavebných prác na projekte Autobusová zástavka na ceste I/64 pri OC Kaufland - Necpaly v Prievidzi. Začiatok prípravných prác bol ohlásený na 3. mája. Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec júna 2021. Prosíme obyvateľov a predovšetkým vodičov o zvýšenú opatrnosť v danom úseku.

„Ide o dlhodobú požiadavku obyvateľov, ktorá bola zároveň náročným projektom vzhľadom na frekventovanosť priľahlej komunikácie a blízkosti železničnej trate. Realizácia zastávky je aj vyústením vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi mestom Prievidza a spoločnosťou Kaufland Slovensko,“ dodala primátorka Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri