Centrum voľného času s vynoveným ihriskom2. 8. 2018 13:02

Mesto Prievidza uzavrelo zmluvu o rekonštrukcii asfaltového ihriska na Ul. Nad terasami za Centrom voľného času. Celkové náklady na rekonštrukciu budú predstavovať 34 660,13€.


Po viacerých rekonštrukciách interiéru voľno časového centra sa mesto rozhodlo investovať do zveľadenia exteriérového ihriska. Dôvodom je nevyhovujúca kvalita súčasného asfaltového povrchu.

Rekonštrukcia počíta s frézovaním pôvodnej asfaltovej vrstvy ihriska. Pre potreby stavby bude dočasne spevnený podklad, pričom po tejto fáze dôjde k položeniu novej asfaltovej vrstvy. Projekt rovnako počíta s úpravou okolia ihriska vrátane revitalizácie verejnej zelene.

„Prievidzské Centrum voľného času prináša čoraz viac zaujímavých možností mimoškolských a  voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Obľubu si získavajú aj denné tábory, ktoré pomáhajú rodičom vyriešiť program pre deti počas prázdnin. Interiér centra bol obnovenými už viacerými rekonštrukciami. Teraz sa chceme zamerať na úpravu vonkajšieho ihriska, ktoré prinesie pre deti lepšie podmienky na športové vyžitie. Postupne chceme v areáli obnoviť aj ďalšie prvky tak, aby sa dal čo najlepšie využívať na športovanie,“ dodáva primátorka Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri