Chodník na cintoríne – II. etapa9. 1. 2015 10:41

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) začala druhú etapu  rekonštrukcie chodníka na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici v Prievidzi.

Prvá etapa bola realizovaná počas októbra roka 2014. Druhá etapa bola ukončená ku koncu roka 2014 a v v nej bol chodník opravený v dĺžke 50 m. Obnova chodníka bola navrhovaná z betónovej dlažby s upravenou skladbou podkladaných vrstiev, plochy pod veľkoobjemové kontajnery sú navrhované z vegetačných betónových tvárnic.

Cena za dielo bola vo výške  26 699,24 € ( vrátane DPH) Rekonštrukcia chodníka v celej dĺžke pozostáva celkovo z piatich etáp.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri