Chodník na Mariánskom vŕšku30. 7. 2014 11:52

Po rekonštrukcii vyhliadky v parku Skotňa sa v tomto parku realizujú jeho ďalšie úpravy. V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia chodníka, ktorý vedie cez park až k samotnej vyhliadke.

Práce na rekonštrukcii chodníka vykonáva mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) a ich ukončenie je naplánované najneskôr do 10. augusta. Opravovaná časť chodníka k vyhliadke má dĺžku približne 100 m, rovnako sa opráv dočká časť chodníka, vedúceho k areálu cintorína. 

Nový chodník bude mať šírku 1,5 m, pričom pred vyhliadkou bude plynule rozšírený. Na okraji chodníka bude umiestnených 5 lavičiek. Plocha pod lavičkami bude dláždená, čím sa docieli estetický vzhľad a stabilita samotných lavičiek. Samotná dlažba chodníka bude bez skosenia, aby bol pohyb po povrchu chodníka čo najpohodlnejší.

Uvedené práce na opravu chodníka sú vyčíslené na sumu 12 264 €. Osadenie lavičiek pozdĺž chodníka zabezpečia Technické služby mesta Prievidza a predpokladané náklady na ich zakúpenie je 1000 €.

RTV Prievidza:

Rekonštrukcia chodníka je tak ďalším krokom, ktorý má docieliť modernizácia parku Skotňa. O tieto práce sa najviac pričinila iniciatíva Parkotvor. Ľudia zo spomínanej iniciatívy už v minulých týždňoch zabezpečili brigádu, počas ktorej čistili lokalitu od odpadkov a odstraňovali invázne rastliny. Všetkým rekonštrukčným prácam predchádzala verejná diskusia, ktorú členovia iniciatívy Parkotvor zrealizovali minulú jeseň 13. septembra 2013. Počas verejnej diskusie to bola práve verejnosť, ktorá definovala hlavné nedostatky parku Skotňa. V tomto roku tak dochádza k postupným opravám uvedených nedostatkov. „Sme radi, že mesto začalo realizovať podnety ľudí, ktoré prezentovali na verejnej diskusii. Aj preto má naša iniciatíva a aktivity význam,“ uzavrel Jakub Kmeť jeden z členov iniciatívy Parkotvor.
  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri