Chodník v časti Necpaly23. 9. 2019 08:48


Výstavba chodníka na frekventovanej Veľkonecpalskej ulici sa stala realitou. Práce na jeho výstavbe začali v týchto dňoch.

Veľkonecpalská ulica je frekventovaná komunikácia v časti Necpaly, ktorá doposiaľ v značnej časti obsahovala chodník vyznačený iba žltou čiarou. Mohlo tak dochádzať k situáciám, kedy chodci v cestnej premávke neboli dostatočne chránení. V týchto dňoch začala dlho pripravovaná výstavba chodníka, ktorý bude výškovo a aj obrubníkmi odlíšený od cestnej komunikácie. Suma nákladov za stavebné práce je zmluvne stanovená vo výške 53 898,97 eur s DPH.

Práce na realizácii chodníka začali počas 37. týždňa a ich predpokladané ukončenie je naplánované na konci mesiaca október 2019. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri