Cintorín v Necpaloch s novinkouLorem ipsum dolor sit amet 12. 11. 2015 09:35

Na cintoríne v Necpaloch prebiehajú stavebné práce. Na cintoríne sa vybuduje vstupný prístrešok pre menšie pietne akty.

Mesto Prievidza, resp. jeho dcérska spoločnosť, získali súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach (ďalej len RÚVZ), na opätovné pochovávanie na cintoríne v Necpaloch. Mesto a správca cintorína preto počas celého roka 2015 vyzýva verejnosť, na zazmluvnenie nájmu hrobových miest po svojich predkov.

Hrobové miesta, o ktoré neprejavia pozostalí záujem do 31. decembra 2015, bude správa cintorína považovať za opustené a ponúkne ich nájom ďalším záujemcom.

Na cintoríne pribudne prístrešok
V súvislosti s opätovným pochovávaním je na predmetnom cintoríne budovaný vstupný prístrešok, ktorý bude slúžiť na menšie pietne akty. „Jedná sa o vybudovanie spevnenej plochy pri vstupe do cintorína, schodiska so zábradlím smerom k hrobom a prístrešku pre účely rozlúčky,“ opísala primátorka mesta Katarína Macháčková. Stavebné práce by mali byť zrealizované do konca mesiaca november.

Informácie o cintoríne
Cintorín mal takmer 40 rokov umorenú činnosť, pričom tam bolo zaznamenané pochovávanie napr. aj v roku 1982, ale nebola k nemu vedená osobitná evidencia. Cintorín slúži zatiaľ ako pietne miesto. Na základe žiadosti správcu pohrebiska bolo vydané v roku 2014 povolenie na ďalšie pochovávanie. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredpokladá rozšírenie existujúceho cintorína. Vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko nachádza,  je mesto Prievidza.

Radnica mesta Prievidza získala v roku 2014 súhlas RÚVZ na ďalšie pochovávanie v Necpaloch, čím si zabezpečila rozšírenie kapacít pohrebísk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri