Ďalší priechod pre chodcov bezbariérový22. 12. 2014 13:13

Jeden z najfrekventovanejších priechodov v meste je bezbariérový. Už v týchto dňoch ukončili práce na realizácii priechodu pre chodcov na Ceste Vl. Clementisa.

Rozsah prác spočíval v posunutí priechodu pre chodcov do dostatočnej vzdialenosti od zastávky MHD na Ceste Vl. Clementisa. V dôsledku posunutia priechodu od zastávky MHD došlo k dobudovaniu časti chodníka pre chodcov, kde sa dnes nachádza zeleň. Na priechode je umiestnená dlažba pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Úpravy sa vykonávajú zo zámkovej dlažby. Súčasťou prác je aj osadenie nových značiek IP6 „priechod pre chodcov“ a posunutie značky B 33 „zákaz státia“.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri