Ďalší zrekonštruovaný priestor pre deti i dospelých7. 11. 2018 12:49

Centrum voľného času v Prievidzi už tretí rok prechádza postupnou rekonštrukciou vnútorných i vonkajších priestorov. Počas tohto leta začala obnova pôvodnej jedálne na viacúčelovú sálu pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.

Pôvodne boli tieto priestory tmavé, neútulné, hygienicky a bezpečnostne nevyhovujúce. Preto bolo treba rekonštrukciu urobiť ako sa hovorí „od podlahy“. Vďaka finančnej podpore mesta Prievidza začala rekonštrukcia výmenou pôvodných okien za plastové a rozdelením jedálne na dve samostatné časti – sálu a menšiu jedáleň, ktorá bude slúžiť deťom predovšetkým počas prázdninových dní ako priestor na slušné a príjemné stravovanie. Postupne boli v sále opravené poškodené omietky, kompletne prerobená elektroinštalácia, vymenená obvodová stena, svietidlá, pôvodná podlaha nahradená plávajúcou, odstránené zastarané vykurovacie telesá, nastriekané všetky radiátory. Pri finalizácii rekonštrukcie boli na celú dĺžku novej steny nainštalované zrkadlá a namontovaná policová stena, do ktorej boli zakúpené fit lopty, karimatky, trampolínky a žinenky tatami.

Výmenou obvodovej steny vznikol aj nový priestor na šatňu pre tých, ktorí budú využívať novú sálu na tanec, šport, relax, či stretnutia detí a rodičov, mládeže i seniorov. Viacúčelovú sálu môžu vyžívať všetci tí, ktorí svoj voľný čas radi trávia zmysluplne a s ľuďmi, s ktorými ich spájajú spoločné záujmy. Samospráva investovala do rekonštrukcie približne 17 tisíc eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri