Ďalšia rekonštrukcia strechy na ZŠ S. Chalupku17. 5. 2016 15:12

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov na telocvični ZŠ S. Chalupku v Prievidzi. Ide o o ďalší postup smerujúci k dokončeniu rekonštrukčných prác na uvedenej škole. Okrem novej strechy pribudne aj nový bleskozvod a odkvapový systém.

Objekt telocvične areálu školy slúži aj pre verejnosť ako športová hala. Predmetom tohto projektu je dodatočné zateplenie strešného plášťa telocvične a rekonštrukcia strešných zvodov. Plocha rekonštruovanej strechy telocvične 763,70 m2.

Cena a termíny realizácie

Po zdemontovaní pôvodnej pozinkovanej plechovej krytiny strechy bude plocha strechy zateplená a nová strešná krytina bude pozostávať z hydroizolačnej fólie. Okrem týchto prác bude zrealizovaný aj nový odvodňovací systém a nový bleskozvod. Cena rekonštrukčných prác je stanovená na sumu 62 526,36 € s DPH. Termín začatia prác je naplánovaný najskôr 20.06.2016, pričom termín vykonania a odovzdania diela je stanovený najneskôr do 02.09.2016. Tieto práce budú financované z prostriedkov programového rozpočtu mesta Prievidza a z prostriedkov schválenej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi bola už v minulosti realizovaná rekonštrukcia strechy na pavilóne B. Cena týchto prác predstavovala sumu 21 591, 97 eur s DPH. Okrem toho došlo na tejto škole aj k výmene okien. Okná boli menené predovšetkým v triedach, ktoré sa v zimných mesiacoch nedali dostatočne vykúriť.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri