Ďalšia základná škola s opravenou strechou20. 5. 2015 10:17

Základná škola na Ulici S. Chalupku v Prievidzi sa dočkala rekonštrukcie strechy na pavilóne B.

Predmetom realizácie diela sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou strešného plášťa, ktorými sa rieši oprava strechy z dôvodu poškodenia strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a opadaného atikového muriva existujúceho objektu základnej školy.

Stavebné práce rovnako spočívajú v demontáži pôvodných klampiarskych konštrukcií, demontáži bleskozvodu, následne  budú vymenené klampiarske prvky a nový bleskozvod. Obsahom rekonštrukčných prác bude aj vyhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy z asfaltových pásov a oprava atikového muriva vonkajšou sanačnou omietkou. Cena predmetného diela je 21 591, 97 eur s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri