Ďalšie detské centrálne ihriská4. 8. 2014 08:07

Mesto Prievidza začalo budovať centrálne detské ihriská už v minulom roku. Minuloročný prísľub, vybudovať na každom sídlisku jedno veľké centrálne  ihrisko,  vstupuje do svojej finálnej fázy. V týchto dňoch prebieha výstavba detských ihrísk na Nábreží sv. Cyrila a Ul. M. Gorkého.

Tak ako každé centrálne ihrisko v meste, aj novovybudované   ihriská budú oplotené, so vstupnou bránkou a novými hracími prvkami pre deti. Na ihriskách bude viac komponentov ako šmýkaly, hojdačky, hojdacie siete, mini lezecké steny a iné. Súčasťou  bude aj odpadkový kôš. Na plochách, kde dôjde k vybudovaniu týchto centrálnych ihrísk sa v súčasnosti nachádzajú staršie ihriská so značne poškodenými hracími prvkami. Tieto pôvodné ihriská zrenovujeme a presunieme v rámci príslušného volebného obvodu.

Cena za vybudovanie nových centrálnych ihrísk je zazmluvnená s dodávateľom prác na sumu 47 100 € s DPH Dodávateľom prác je firma INTERSYSTEM. Začiatok prác predpokladáme na koniec 29. týždňa. Začneme vytýčením sietí a odovzdaním staveniska. Stavebné práce začnú v 30. týždni. Realizácia prác je naplánovaná na 60 dní.

Sumarizácia detských ihrísk

V roku 2013 mesto vybudovalo tri veľké detské centrálne ihriská:
-    lokalita I. – Ul. P. Benického - ihrisko s rozmerom 30 x 32 m,
-    lokalita II. – Ul. J. Francisciho - ihrisko s rozmerom 20 x 38 m,
-    lokalita III. – Gazdovská ul. - ihrisko s rozmerom 25 x 38 m.
Súčasťou detského ihriska na Gazdovskej ulici je aj menšie dopravné ihrisko. To v minulosti slúžilo ako dopravné ihrisko pre najmenšie deti, časom však bolo vandalmi zničené.

Mesto na vybudovanie centrálnych detských ihrísk vyčlenilo v roku 2013 sumu 48 807,60 € s DPH. „Už v minulom roku sme dali prísľub, že na každom sídlisku v meste pribudne okrem menších, aj jedno veľké detské centrálne ihrisko. V tomto roku, tak náš sľub finalizujeme. Už nepreferujeme budovanie malých detských kútikov, teda ihrísk s jedným až dvoma hracími prvkami. Ale ideme cestou vybudovania jedného centrálneho ihriska pre každú časť mesta. Tieto ihriská sú však oplotené a plné hracích prvkov,“ ozrejmila systém budovania detských ihrísk primátorka mesta Katarína Macháčková.

Aj tieto nové centrálne ihriská sú umiestnené na trávnatej ploche a spĺňajú všetky štandardy a bezpečnostné normy. Ich správcom bude mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (TSMPD), ktorá sa bude starať o ich údržbu a bezpečnosť.

Nové ihriská vybudované v roku 2014:

Sídlisko/časť mesta Adresa detského ihriska
Sídlisko Kopanice Ul. M. Gorkého
Centrum mesta Nábr. sv. Cyrila


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri