Ďalšie investície v časti Malá Lehôtka4. 10. 2017 14:56

Obyvatelia časti Malá Lehôtka sa môžu tešiť z dvoch investícií. Počas leta bola realizovaná oprava ďalšej časti zábradlia na cintoríne a pokračovali práce na úpravách vnútorných priestorov kultúrneho domu.

Mestská spoločnosť SMMP realizovala práce na oprave zábradlia na vstupnej ploche a schodoch do cintorína v Malej Lehôtke. Práce boli vyčíslené na sumu 1498 eur s DPH.  V roku 2016 bola realizovaná časť nového oplotenie na strane od hlavnej cesty.

Ďalších rekonštrukcií sa dočkal aj Kultúrny dom Malá Lehôtka. Počas letných mesiacov pokračovali práce na úpravách vnútorných priestorov kultúrneho stánku. „Práce pozostávali z dlho očakávanej výmeny pôvodného stropového podhľadu za nový kazetový podhľad vrátane jeho zateplenia. Taktiež sa nám podarilo vymeniť existujúce osvetlenie za nové v priestoroch sály a vstupného vestibulu,“ uviedla poslankyňa za túto časť Katarína Čičmancová. Práce boli realizované v sume 17 294,76 eur s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri