Ďalšie významné investície do Kultúrneho domu Necpaly23. 10. 2017 12:13

Ďalšie investície do Kultúrneho domu Necpaly majú prispieť k odstráneniu nedostatkov jedného z hlavných kultúrnych stánkov a k skvalitneniu ponúkaných služieb pre verejnosť.

Technické nedostatky na kultúrnom stánku spočívali predovšetkým v poškodených odvodňovacích šachtách a odpadoch. Múry objektu boli vlhké. Investície riešili hlavne odizolovanie a oddrenážovanie základov kultúrneho domu. Pri realizácii kanalizačného potrubia bola zároveň odkanalizovaná zasadacia miestnosť. Celý pozemok okolo budovy musel byť v dôsledku značnej vlhkosti odvodnený.

V rámci rekonštrukčných prác bola premaľovaná čelná strana budovy fasády a nad vstupom sa osadil nápis „Kultúrny dom.“ Sanačné práce obsahovali aj úpravu okolitého terénu, úpravu zvodov a natretie zábradlia.

„Pri realizovaní sanačných prác sme chceli využiť situáciu a realizovať aj ďalšie investície, ktoré zabezpečia skvalitnenie služieb pre verejnosť,“ vysvetlila riaditeľka Kultúrne a spoločenského strediska Dana Horná. V rámci investícií bola realizovaná aj prípojka vody do zasadacej miestnosti kultúrneho domu. V klubovni bola namontovaná menšia kuchynská linka s príslušenstvom. Nainštalovaná bola aj nová klimatizácia, ktorá poskytne väčší komfort najmä v horúcich letných dňoch.

RTV Prievidza:
 

„Po zrealizovaní týchto prác sa zvýši kvalita tohto obľúbeného priestoru, v ktorom sa konajú rodinné a spoločenské oslavy, či kultúrne podujatia,“ uzavrela riaditeľka Horná. Celková cena prác predstavuje sumu približne 25 tisíc eur. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi ako správca kultúrneho domu plánuje do konca roka 2017 zrenovovať aj podlahu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri