Digitalizácia rezidentských parkovacích kariet23. 9. 2019 08:42

Od septembra začali Technické služby ako prevádzkovateľ centrálnej mestskej parkovacej zóny, so zavádzaním digitálnych rezidentských parkovacích kariet.

Digitálne parkovacie karty postupne nahrádzajú súčasný model rezidentských kariet. Dôvodom zmeny je zjednodušenie ich vydávania.


Celý proces vybavenia parkovacích kariet pre obyvateľov ako aj pre podnikateľov sa zrealizuje po vytvorení konta na stránke www.parkovanieprievidza.sk . Následne po podaní online žiadosti, už obyvatelia nemusia absolvovať osobnú návštevu v Turisticko-informačnej kancelárii. Online žiadatelia si môžu uhradiť rezidentskú kartu prostredníctvom platobnej brány.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri