Doplnili prístrešok na zastávke MHD17. 12. 2019 13:50

V týchto dňoch bola ukončená výstavba prístrešku na autobusovej zastávke na Mariánskej oproti základnej škole.

Predmetom investície boli stavebné práce súvisiace s opravou plochy zástavky, dodávka a osadenie prístrešku na autobusovej zastávke, búracie práce a realizácia nových podkladných vrstiev, nových nášľapných plôch z betónovej zámkovej dlažby.

Práce rešpektujú výškové napojenie  na existujúcu komunikáciu a chodník.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri