Dopravné riešenie pred školou sa zmení25. 11. 2016 09:00

Dopravná situácia pred Základnou školou na Ulici Sama Chalupku v Prievidzi si vyžiadala zmeny. Zmeny v dopravnom riešení majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov.


Na základe zmluvy o dielo realizuje spoločnosť Technické služby mesta Prievidza TSMPD, s.r.o. Prievidza akciu „Dopravné riešenie pred objektmi ZŠ S. Chalupku v Prievidzi“. Uvedený projekt rieši dopravné usporiadanie celého priestoru pred základnou školou pomocou zvislého a vodorovného dopravného značenia. V priestore pred budovou školy bude vyznačených 36 parkovacích miest.

Projekt zahŕňa aj úpravu dopravnej situácie pomocou dopravných zariadení. Na Ul. Sama Chalupku pribudne spomaľovač a dopravné stĺpiky. Na cestnej komunikácii budú vyznačené dva priechody pre chodcov s ich osvetlením a bezbariérovým prístupom.

Hlavným dôvodom pre úpravu dopravného riešenia je zvýšenie bezpečnosti chodcov. Frekventovanou cestnou premávkou môžu byť ohrození obzvlášť žiaci základnej školy a to najmä v ranných hodinách počas zimných mesiacov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri