Európsky týždeň mobility: Prievidza získala ocenenie za efektívne trvalé opatrenie17. 10. 2016 14:01

Prievidza získala cenu v kategórii Efektívne trvalé opatrenie. Cena sa udeľovala v rámci  hodnotenia aktivít na ktoré slovenské samosprávy poukázali počas Európskeho týždňa mobility.

V rámci Európske týždňa mobility ktorý sa v tomto roku konal 16. až 22. septembra 2016 rôzne mestá a obce poukazovali na rôzne projekty ktoré v oblasti dopravy aplikovali. V Prievidzi je novinkou projekt Zelený bicykel, v rámci ktorého majú obyvatelia a návštevníci mesta možnosť krátkodobej výpožičky bicyklov na krátke trasy po meste Prievidza.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia udeľovali ocenenia za aktivity, ktoré jednotlivé samosprávy aplikovali. Prievidzi bola udelená cena za projekt Zelený bicykel v kategórii Efektívne trvalé opatrenie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri