Ihrisko vynovia vďaka nadácii2. 10. 2018 09:24

Vďaka Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosť, a.s. a Nadácii VEOLIA bude vynovené detské ihrisko na Ul. J. Palárika.

Jedno z existujúcich detských ihrísk v Prievidzi, konkrétne na Ul. J. Palárika sa dočká kompletnej obnovy. Existujúce herné prvky na detskom ihrisku budú odstránené a nahradené novými hernými prvkami z agátového dreva. Obnovené detské ihrisko bude obsahovať zábavné hracie komponenty ako visiacu hojdačku, indiánske típí, domček so šmýkalou, pružinové hojdačky, prevažovačky, balančný mostík.

Obnovené detské ihrisko bude v porovnaní s pôvodným rozšírené a poskytne priestor pre hry viacerým deťom. Ako povedal generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Peter Martinka: „Dlhodobo spolupracujeme s mestami a obcami a snažíme sa pomáhať tam, kde je to potrebné. V súčasnej dobe  je podpora aktívneho trávenia voľného času  detí mládeže veľmi dôležitá a práve budovanie  verejne prístupných bezpečných  detských ihrísk a športovísk k tomu určite prispeje.“

Darcom obnoveného detského ihriska je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Nadácia VEOLIA. Dodávateľom je spoločnosť Veríme v Zábavu, s.r.o.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri