Informácie o prevádzke fontány v Prievidzi20. 7. 2016 13:21

Po úvodnej prevádzke fontány na Námestí slobody v Prievidzi boli stanovené časy jej fungovania a osvetlenia v letnom období.

V úvodnej fáze prevádzky sa hľadal čo najlepší režim fungovania osvetlenia fontány aj s ohľadom na premietanie filmov na Námestí slobody, preto bolo jej osvetlenie  nastavené na rozdielne časy. Na základe skúseností boli stanovené prevádzkové časy v letnom období.

Farebné osvetlenie fontány bude fungovať denne od 20:00 do 24:00. V piatky počas premietania filmov a počas Bažant Kinematografu (21. - 24. júla) sa bude osvetlenie priestoru fontány vypínať spolu s verejným osvetlením a čas zapnutia bude nastavený podľa dĺžky trvania filmu. Fontána bude v bežnej prevádzke od piatej hodiny ráno do polnoci.
Fontána si vyžaduje aj primeranú údržbu, ktorá spočíva najmä v čistení a chemickom upravovaní vody. Túto údržbu bude priebežne zabezpečovať mestská firma Technické služby mesta Prievidza.

Autor foto: Ivan Valko


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri