Investície do ciest aj v tomto roku11. 8. 2021 15:25

V týchto dňoch začínajú práce na rekonštrukciách ďalších ciest v Prievidzi. Rekonštrukcia chodníka na Bojnickej ceste už bola ukončená.

Balík rekonštrukcií ciest pre rok 2021 bol vysúťažený a zazmluvnený ešte v minulom roku. Rekonštrukčné práce sa začali v týchto dňoch. Predmetom prác je rekonštrukcia troch miestnych komunikácií. Rekonštrukciou prejdú Úzka ulica, Ulica energetikov, Cesta poľnohospodárov. Práce na rekonštrukcii časti chodníka na Bojnickej ceste, ktoré začali skôr už boli ukončené. Rekonštrukcie ciest by mali byť ukončené počas mesiaca október v závislosti od poveternostných podmienok.

Rekonštrukcie budú pozostávať z odfrézovania celého povrchu krytu komunikácií. Výškovo sa upravia dotknuté poklesnuté šachty, poklopy, vpusty – úprava zvýšenia – nadbetónovaním predmetného drieku vpustu, šachty. Existujúce obrubníky, v rozsahu podľa projektu budú vybúrané a nahradené novými obrubníkmi. Následne sa položia nové asfaltové vrstvy a na chodníku pribudne nová betónová dlažba. Súčasťou prác je aj vyhotovenie vodorovného dopravného značenia na opravovaných úsekoch miestnych komunikácií v pôvodnom rozsahu.

Vysúťažené náklady na jednotlivé komunikácie:
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie: Ulica energetikov: 78 608,63 eur s DPH.
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie:  Úzka ulica: 68 120,77 eur s DPH.
-Rekonštrukcia miestnej komunikácie: Ulica poľnohospodárov: 49 882,72 eur s DPH.
-Rekonštrukcia chodníka Bojnická cesta: 46 897,01 eur s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri