Investície do škôl pokračujú aj na jeseň14. 10. 2019 11:05

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva o rekonštrukcii telocvične na ZŠ Ul. Sama Chalupku v Prievidzi, na základe ktorej dôjde k obnove podlahy, čo výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu výkonu športových aktivít.

Rekonštrukcia cvičebného priestoru spočíva v odstránení pôvodnej skladby podlahy telocvične, dôkladného vyčistenia plochy a znivelizovania roštu špeciálnych podkladkov a klinov Junckers. Súčasťou je zhotovenie odpruženého dreveného roštu a športovej podlahy UnoBAT 62+.

Zhotoviteľ na základe zmluvy zabezpečí aj maľovanie čiar, osadenie športového náradia či výškovú úpravu telovýchovného náradia s dodaním revíznej správy.

Celková suma investície predstavuje 88 774,19 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri