Kultúra v roku 2022 s významnými novinkami23. 6. 2022 10:33

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi v tomto roku ponúka nové možnosti. Po rozšírení svojho portfólia o mestskú galériu, pripravuje zriadenie centrálnej mestskej knižnice v budove bývalého kina Baník.

„Budova bývalého kina Baník je postupne pripravovaná na Mestskú knižnicu Mikuláša Mišíka. Knižnica sa centralizovaním ocitne vo vlastných priestoroch. Umiestnením všetkých troch pobočiek do jedného celku získame možnosť komplexnejšieho poskytovania služieb čitateľom a používateľom,“ uviedla Dana Horná riaditeľka KaSS.  

Knižnica v budove bývalého kina získa nový, moderný priestor pre čitateľov, ktorý bude zahŕňať oddelenie pre dospelých čitateľov, detské oddelenie, miestnosť vybavenú počítačmi, ale aj čitáreň a priestor na podujatia knižnice s javiskom. Práve javisko bude slúžiť na hudobné a divadelné predstavenia organizované mestskou knižnicou. Cieľom centralizácie je, aby budova pôsobila ako otvorené miesto pre všetky generácie. Stretnutia rôznych komunít budú dávať možnosť nadviazať a spojiť ľudí, ktorí by sa za normálnych okolností nestretli.

„Verím, že mestská knižnica v staro-nových priestoroch, sa poskytovaním nových služieb stane pre Prievidžanov stane lákavým miestom, v ktorom sa budú všetci cítiť príjemne a že na centralizovanú knižnicu budeme právom hrdí,“ uzavrela Horná.

Galéria Imricha Vysočana, mestská galéria slávnostne otvorená v apríli, bola prvou výraznou novinkou v oblasti kultúry počas roka 2022. Sídli v nových priestoroch Meštianskeho domu na Námestí slobody v Prievidzi. Jej cieľom je prispievať k rozvoju kultúrneho života v meste. Vo svojich priestoroch ponúka pestrý program výstav nielen od významných regionálnych a slovenských autorov, ale aj autorov zo zahraničia.

V rámci osobitnej aktivity galérie je výstava „Stopa času“, t.j. živá i virtuálna prezentácia  kolekcie diel z pozostalosti dnes už nežijúcich významných výtvarníkov mesta ako Imrich Vysočan, Jozef Fedor, Ľudovít a Magdaléna Štrompachovci, Vladimír Vestenický, Pavol Bley, Vojtech Petrovics a Alojz Petráš.

V súčasnosti je verejnosti sprístupnená prvá sprievodná tematická výstava pod názvom „Zo skicára majstrov“, ktorú tvorí výber kresieb, ilustrácií a grafík dvoch prievidzských výtvarných umelcov, Jozefa Fedoru a Imricha Vysočana in memoriam.

Galéria bude taktiež slúžiť aj ako multifunkčný priestor pre menšinové umelecké žánre.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri