Kultúrny dom v Malej Lehôtke bude mať nový strop a svietidlá



23. 8. 2017 10:02


Sololitové dosky vymení mestská spoločnosť za kazetový podhľad vo vestibule aj v sále.

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza upravuje v týchto dňoch strop a mení osvetlenie v Kultúrnom dome v Malej Lehôtke. Práce spočívajú vo výmene existujúceho podhľadu zo sololitových dosiek vo vstupnom vestibule a v sále kultúrneho domu za nový kazetový podhľad. Súčasťou obnovy stropu je aj výmena doterajších svietidiel za nové. 
Mesto Prievidza do práv v kultúrnom stánku v mestskej časti Malá Lehôtka investuje 13 862,96 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri