Mesto chce vybudovať náučný chodník nielen pre deti15. 1. 2016 08:07

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zámer projektu „Náučný chodník nielen pre deti“. Jeho cieľom je zriadenie náučného chodníka v Mestskom parku a vytvorenie príjemného verejného priestranstva, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie. Na jednom priestore v jednom čase nájdu možnosť na aktívny oddych a vzdelávanie seniori aj mladí ľudia, rodiny aj jednotlivci. Tento cieľ vytvára predpoklady pre skvalitnenie života miestneho spoločenstva. Náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie – zážitkové učenie.

Súčasťou projektu je:
•    výsadba vhodných druhov stromov a rastlín znášajúcich vlhké a zatienené podmienky
revitalizácia trávnatých plôch, prevzdušnenie a dosev trávnikov.
•    nastolenie biologickej rovnováhy, zníženie organických usadenín na dne a vo vodnom stĺpci, zvýšenie obsahu kyslíka a čistoty vody v jazierku.
•    vytvorenie náučného chodníka a inštalácia informatívnych tabúľ s popisom, obrázkami a všeobecnou charakteristikou druhov rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v tomto biotope.
•    náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie priamo v prírodnom prostredí
doplnenie mobiliáru v parku – parkové lavičky

Názov projektu: Náučný chodník nielen pre deti...
Celkový rozpočet projektu: 9 187 €
Požadovaná výška finančného grantu od Nadácie Ekopolis: 5 000 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 45,6% - 4 187 €


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri