Mesto Prievidza modernizovalo verejné osvetlenie4. 10. 2013 11:18

Vďaka realizácii projektu energetickej optimalizácie verejného osvetlenia, ktorý bol nedávno v Prievidzi odovzdaný do užívania, sa počet svetelných bodov v meste aj doba svietenia zvýšili.

Mnohé mestá a obce pristúpili v uplynulých rokoch k obmedzeniu prevádzky verejného osvetlenia na svojom území. Týmto spôsobom riešili jednak zníženie nákladov na energeticky náročnú prevádzku zastaraných systémov, ale v mnohých prípadoch aj poruchovosť či dokonca nefunkčnosť niektorých ich častí. Prievidza ešte za vedenie primátora Jána Bodnára rovnako pristúpila k obmedzeniu prevádzky verejného osvetlenia. V roku 2010 bola z dôvodu úspor vypnutá časť verejného osvetlenia v meste (približne 500 kusov) a výrazne obmedzená bola aj doba prevádzky zostávajúcich. V niektorých mestských častiach bolo dokonca v noci verejné osvetlenie vypínané úplne. Táto situácia bola pre mesto neprijateľná, jeho vedenie v spolupráci s mestskou spoločnosťou Unipa, správcom verejného osvetlenia, hľadalo možnosti na modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejného osvetlenia. Spoločnosť Unipa navrhla riešiť tento stav na Slovensku ojedinelým spôsobom – systémom EPC (Energy performance contracting).

Splácanie z úspor

Základným princípom EPC je splácanie realizovaného projektu energetickej optimalizácie až z preukázateľne dosiahnutých úspor nákladov na energie.
Zároveň na seba dodávateľ preberá aj zodpovednosť za účinnosť systému, teda dosiahnutie deklarovaných úspor. Ak úspory dosahované nie sú, nie je z čoho splácať investíciu. Pri realizácii tohto projektu mesto Prievidza nevstúpilo do žiadnych iných komplikovaných a častokrát nevýhodných obchodných vzťahov a záväzkov, akými sú napríklad kupovanie akcií dodávateľa, prenesenie prevádzky verejného osvetlenia na dodávateľa a podobne. Prievidza je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá EPC, ako mimoriadne výhodný spôsob modernizácie a financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia, použila.

Výmena svietidiel

Súčasťou projektu bola výmena takmer polovice (1 800 ks) z inštalovaných svietidiel a elektrických rozvádzačov a inštalovaných bolo 33 kusov amplitúdových regulátorov napätia. Po jeho realizácii došlo k zníženiu celkového inštalovaného výkonu verejného osvetlenia o 154 kW a jeho následnou reguláciou bude ročná úspora elektrickej energie vo výške približne 160-tisíc eur. Práve táto suma bude použitá na splácanie realizovaného diela a po jeho splatení by v ďalšom období mala slúžiť na postupnú obnovu ostatných častí sústavy verejného osvetlenia, ktoré priamo neovplyvňujú spotrebu energie a neboli preto súčasťou tohto projektu, ako stožiare či káblové vedenia.

Odvážny krok

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia je ďalším odvážnym krokom k modernizácii nášho mesta a vedie k zlepšeniu života našich obyvateľov. Práve poruchy a neustále výpadky na verejnom osvetlení vnímame ako jeden z veľkých problémov, ktorý sa mohol riešiť už pred niekoľkými rokmi. Som rada, že nám sa modernizácia osvetlenia podarila. Som rada aj tomu, že v súčasnosti rozširujeme verejné osvetlenie do lokalít, kde osvetlenie nebolo, ako napríklad lokalita Kúty a Vápenická cesta,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Prínos tohto projektu nie je iba ekonomický, ale aj ekologický. Ušetrený jeden milión kWh elektrickej energie ročne, znamená aj zníženie emisií CO2 vyprodukovaných pri jej výrobe. Taktiež predĺžením životnosti jednotlivých výbojok podstatne poklesne množstvo nebezpečného odpadu, vznikajúceho pri ich výmene.

„Zrealizovali sme najrozsiahlejšiu investíciu do modernizácie verejného osvetlenia za ostatných 20 rokov, v hodnote takmer jeden milión eur. Po dvojročnej príprave a následnej realizácii energetickej optimalizácie verejného osvetlenia, zabezpečí naša spoločnosť odteraz túto verejnú službu v štandardnom režime, bez obmedzovania doby svietenia, bez vypínania niektorých svietidiel,“ vymenoval prínosy realizovaného projektu konateľ mestskej spoločnosti Unipa Miroslav Procháska.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri