Mesto Prievidza obnoví park pred úradom práce16. 1. 2018 11:03

Mesto Prievidza v roku 2018 zrevitalizuje park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi. Samospráva už s dodávateľom prác podpísala zmluvu.

Po rekonštrukciách námestí  J. C. Hronského, časti Námestia slobody, parku Skotňa a Mestského parku samospráva v roku 2018 plánuje mesto Prievidza revitalizáciu ďalšieho parku. Samospráva plánuje revitalizovať park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi. „Projekt sme mali pripravený už dlhšie, no už niekoľko rokov sa nám nedarilo nájsť prostriedky na realizáciu z grantov alebo prostriedkov EÚ. Keďže sa park nachádza blízko centra mesta a autobusovej i železničnej stanice, je akousi pomyselnou bránou do mesta. Rozhodli sme sa preto investovať vlastné finančné prostriedky do jeho revitalizácie,“ hovorí primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Revitalizácia priestoru má byť hotová najneskôr do 30. augusta 2018. Počas prác bude celý priestor uzavretý. Práce na revitalizácii priestoru budú pozostávať z dvoch častí a to prác na pôvodnej fontáne a v priestore existujúcej zelene.

„Súčasná nefunkčná fontána prejde modernizáciou. Jej terajší vodný systém je maximálne zastaraný a dá sa povedať neopraviteľný,“ vysvetlila primátorka mesta. Predmetom stavebných úprav na fontáne bude zmena jej dispozičného a objemového členenia. Obmena fontánovej časti verejného priestranstva bude pozostávať taktiež v zmene materiálového vybavenia. V rámci úprav na fontáne je navrhnuté ošetrenie jej výtvarného prvku, ktorý zostane zachovaný. 

V rámci obnovy parkovej časti je navrhnutá aj obnova jestvujúcich spevnených plôch ich nahradením novými vrstvami s novým plošným a materiálovým rozčlenením, ich rozšírenie a prepojenie plôch smerom k súsošiu sv. Cyrila a sv. Metoda. V parku pribudne rozvod verejného osvetlenia, nová výsadba verejnej zelene a nový mobiliár. „V priestore zelene musíme nahradiť prestarlé kríky novou, mladou zeleňou, ktorá bude za niekoľko rokov zelenou dominantou tejto časti Prievidze,“ uzavrela primátorka. Náklady na realizáciu celého diela sú naplánované na sumu 228 tisíc eur. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri