Mesto pripravuje projekt na rekonštrukciu ďalšej škôlky12. 2. 2016 08:02

Poslanci na svojom februárovom zasadnutí odsúhlasili zámer uchádzať sa o mimorozpočtové finančné prostriedky na rekonštrukciu ďalšej materskej školy.

Predmetom poslancami schváleného projektu je rekonštrukcia Materskej školy na Ul. V. Clementisa v Prievidzi. Objekt MŠ bol postavený a sprevádzkovaný v 70-tych rokoch 20. storočia, nachádza sa v zástavbe bytových domov.  Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti stavby a zlého technického stavu konštrukcií si stavba vyžaduje výmenu výplní okenných a dverných otvorov, zateplenie strechy a obvodového plášťa , zateplenie strechy a komplexnú rekonštrukciu elektrických rozvodov.

Názov projektu: Rekonštrukcia MŠ na Ul. V. Clementisa, Prievidza
Celkový rozpočet projektu: 792 156,73 €
Požadovaná výška NFP z MŽP SR: 752 458,89 €
Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 39 697,84 €

Výška rozpočtu projektu má len pracovný charakter, jeho finálna podoba bude známa po  dopracovaní energetického auditu na budovu MŠ.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri