Mesto už teraz pripravuje vianočnú Prievidzu14. 10. 2016 13:49

Už počas týchto dní prebieha príprava na Vianoce 2016. Samospráva mesta pripravuje zmeny v koncepcii vianočných trhov. Pribudnú nové unifikované drevené stánky. Mestská spoločnosť TSMPD zas pripravuje novinky vo vianočnej výzdobe. Oproti minulým rokom pribudne výzdoba aj do širších častí mesta.

Vianočné trhy s novými drevenými stánkami
Mestská rada na svojom rokovaní schválila návrh prenajímať drevené predajné stánky na príležitostné trhy mesta a odporučila uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou, ktorá vzišla z prieskumu trhu a ponúkla mestu Prievidza najvýhodnejšiu cenu za prenájom dreveného predajného stánku na deň.

Podmienkou prieskumu trhu bolo okrem ceny aj zabezpečenie dovozu, montáže, demontáže a následného odvozu stánkov z miesta konania príležitostného trhu a samozrejme zabezpečenie servisu stánkov.

Drevené stánky v počte 25 kusov sú s rozmermi 2,5 x 1,7 m celodrevené, uzamykateľné, s vnútorným osvetlením a stoličkou pre predávajúceho. Stánky budú dotvárať vianočnú atmosféru v časti námestia od Mestského domu po Mestský úrad.

Ďalšou novinkou bude, že už v tomto roku budú vianočné trhy dlhšie o 6 kalendárnych dní, teda začínať sa budú už na Mikuláša 6. decembra, pričom od tohto dátumu budú na námestí postavené stánky s občerstvením, od 13. 12. 2016 k nim potom pribudnú aj ostatné stánky.
Hlavnou myšlienkou tejto zmeny je zabezpečiť nielen vyššiu  estetickú úroveň vianočných trhov, ale aj vyšší komfort pre predávajúcich. Drevené predajné stánky si mesto Prievidza v režime prenájmu (bezplatne) vyskúšalo počas Veľkonočných trhov 2016 na Námestí slobody. Pozitívne reakcie boli zaznamenané tak zo strany návštevníkov, ako aj predávajúcich.

Pribudne vianočná výzdoba
Už tradične býva mesto Prievidza počas vianočných sviatkov vyzdobené osvetlením na Námestí slobody, či pred hotelom Magura. V tomto roku sa vianočná svetelná výzdoba nainštaluje aj do širších častí mesta. Obyvatelia sa môžu tešiť na nové prvky vo výzdobe.

Na Námestí slobody okrem tradičnej vianočnej dekorácie pribudne nová atrakcia svetelná fontána, ktorá bude nainštalovaná v strede vodnej fontány.  

Nová vianočná výzdoba bude nainštalovaná na Ul. Ľ Ondrejova, kde po oboch stranách ulice v celkovom počte 21 ks budú osadené vianočné dekóry. Na Ul. Veľkonecpalská od kaplnky po lekáreň bude osadených 10 dekórov. Ulica K. Nováckeho bude Mestskej polície obohatená o 14 kusov vianočnej výzdoby.  Vianočný stromček sa zo svahu presunie na pevnú plochu pred ABC Market. Vianočná výzdoba pribudne aj na kruhovom objazde A. Hlinku, kde na stredových stĺpoch budú 3 ks dekórov. Novinkou bude taktiež výzdoba pri kostole Sv. Terézie z Lisieux na Zapotôčkoch kde okrem prírodného stromčeka pribudnú 4 kusy vianočných dekórov. V mestských častiach Malá Lehôtka, Hradec, Veľká Lehôtka pribudne nasvietenie kostolov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri