Mesto získalo 66 tisíc na rekonštrukciu telocvične2. 10. 2018 09:20

Mesto Prievidza získalo finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácia vo výške 66 878 eur bola poskytnutá na rekonštrukciu telocvične v Základnej škole S. Chalupku.

Mesto Prievidza bolo úspešné v získaní mimorozpočtových finančných prostriedkov  v rámci projektu výstavby, dostavby a rekonštrukcii školských telocviční. Ministerstvo školstva rozdelilo úspešným žiadateľom na telocvične celkovo 9 miliónov eur. Mesto Prievidza so svojou žiadosťou uspelo medzi 472 žiadosťami týkajúcich sa dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby nových telocviční. „Schválená dotácia 66 878 eur bude použitá na rekonštrukciu cvičebného priestoru na Základne j škole S. Chalupku,“ potvrdila úspešnosť získania dotácie primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Predpokladaný termín rekonštrukcie je naplánovaný na rok 2019.


Cieľom rekonštrukcie telocvične bude predovšetkým zlepšiť stav učebných priestorov, ktoré sa určené na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy.

Finančné náklady projektu:
Celkový rozpočet projektu: 83 598,40 €
Výška dotácie MŠ VV a Š SR: 66 878  €
Kofinancovanie mestom : 16 720,40  €

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri