Mesto zrekonštruovalo ďalšiu školskú telocvičňu27. 2. 2020 08:56

V Základnej škole na Ul. S. Chalupku v Prievidzi mesto úspešne zrealizovalo rekonštrukciu ďalšej telocvične. V týchto dňoch bola dokončená realizácia pavilónu telocvične pri hlavnej budove základnej školy. Na rekonštrukciu cvičebného priestoru bola použitá aj dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Začiatkom februára tohto roka bola sfinalizovaná ďalšia investičná akcia na úseku školstva. Na realizáciu rekonštrukciu cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku v Prievidzi bola použitá dotácia z ministerstva školstva vo výške vo výške 66 878 eur. Celková investícia, so spolufinancovaním mesta Prievidza, predstavuje čiastku 81 199,32 eur.
 
Predmetom rekonštrukcie bola výmena palubovky za drevené veľkoplošné parkety s odpruženým roštom a čiarovaním ihrísk pre basketbal, volejbal, bedminton a florbal. Súčasťou prác bola taktiež dodávka nového obkladu telocvične.
 
Investície do telocvične v minulosti
Súčasťou Základnej školy S. Chalupku sú dve hlavné telocvične, v minulých rokoch boli realizované viaceré investície aj v druhej z nich. Ešte v roku 2017 finančné prostriedky smerovali na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične elokovaného pracoviska. V roku 2018 bola sfinalizovaná rekonštrukcia palubovky telocvične. Bol zhotovený nový drevený obklad pod tribúnou, prebrúsené a nalakované parkety v náraďovni a doplnené chýbajúce sklobetónové tvárnice osadené v stenách po obvode telocvične. Investície do športoviska v roku 2018 boli spolu vo výške 59 460,59 eur


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri