Mesto zrekonštruovalo obradnú sáluLorem ipsum dolor sit amet 22. 6. 2017 08:57

Počas jarných mesiacov bola začatá rekonštrukcia obradnej sály Mestského úradu v Prievidzi. Mesto v súčasnosti ponúka moderné reprezentatívne priestory pre občianske obrady.


Občianske obrady organizované mestom Prievidza zvýrazňujú slávnostné, jubilejné a spomienkové chvíle v živote jeho občanov.

Mesto organizuje tieto občianske obrady:

  • uzavretie manželstva
  • životné jubileá
  • jubilejné sobáše
  • uvítania detí do života
  • rozlúčky so zosnulými

Žiadosť na uzavretie manželstva vybavíte:

Tel. č.: +421 46 51 79 420
osobne na: Matričný úrad - Námestie slobody 14, čislo dverí 21
E-mail: tamara.skorvankova@prievidza.sk, eva.dobrotkova@prievidza.sk

Ostatné obrady zabezpečuje pracovisko Mestského úradu:

Tel. č.: +421 46 51 79 121, +421 46 51 79 122
osobne na: Mestský dom - Námestie slobody 6, prvé poschodie, čislo dverí 106
E-mail: renata.petrasova@prievidza.sk, olga.durcenkova@prievidza.sk

FOTO: Vanda Mesiariková

Autor projektu: http://youngsarchitekti.tumblr.com/


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri