Mestská spoločnosť opravuje chodníky4. 12. 2013 13:10

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta (ďalej len SMMP) realizuje v závere roka viaceré dlhodobo sa opakujúce požiadavky obyvateľov. Ich obsahom sú opravy chodníkov alebo rozšírenie existujúcich chodníkov.

Obyvatelia mesta sa dlhodobo sťažujú na kvalitu chodníkov pre peších. Viaceré požiadavky smerujú aj na rozšírenie existujúcich chodníkov. Správca miestnych komunikácií v Prievidzi, spoločnosť SMMP začala uvedené požiadavky obyvateľov realizovať.

Prehľad zrealizovaných požiadaviek obyvateľov:

1. chodník z Poľnej na Veľkonecpalskú : 51 m2. Na  chodníku bol vybetónovaný nový povrch, nakoľko pôvodný povrch asfaltu bol rozpadnutý. Opravou sa zabezpečil komfortný prístup obyvateľov z Poľnej ulice k obchodom, škole, autobusovým zástavkám. Požiadavku na opravu chodníka evidovalo mesto od roku 2008.

2. chodník medzi KINEKUSom a autobusovými zástavkami, resp. Kauflandom. Malý úsek chodníka v ploche 4,6 m2 bol zrealizovaný zo zámkovej dlažby na Nábrežnej ulici.  Spríjemňuje prechod chodcov po spevnenej ploche, ktorá bola rozšírená vzhľadom k množstvu ľudí, ktorí sa v danej lokalite obchodných centier pohybujú.

3. Chodník vedľa bývalého GEKA na Bojnickej ceste.  O realizácii  bolo rozhodnuté  z dôvodu, že chodník je intenzívne využívaný obyvateľmi na trase zo sídliska Píly smerom k obchodným centrám. Chodník sa finalizuje v 49. týždni. Obyvatelia už dlhodobo požadovali. Opravená plocha predstavuje rozsah 24m2.
Tieto práce boli vykonané za  3.117,00 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri