Most v Malej Lehôtke zrekonštruujú6. 6. 2018 08:32

V týchto dňoch uzatvorilo mesto Prievidza zmluvu so zhotoviteľom rekonštrukcie mostného objektu v Malej Lehôtke. Zlý technický stav ďalšieho mosta v Prievidzi tak bude minulosťou.

Mostný objekt v časti Malá Lehôtka prejde komplexnou rekonštrukciou. Na predmetnú investíciu čakajú obyvatelia už niekoľko rokov. Zmluva na realizáciu diela bola uzatvorená v týchto dňoch. V rámci rekonštrukčných prác zhotoviteľ vypracuje aj povodňový plán. Podľa zmluvne dohodnutých prác by práce na rekonštrukcii mali trvať do 65 dní od prevzatia staveniska. Práce by mali začať na prelome mája a júna.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri