Myslia aj na pomoc nevidiacim30. 5. 2022 14:43

Debarierizácia verejného priestoru, povrchov a konštrukcií pozemných komunikácií a chodníkov pre peších je dôležitá aktivita samosprávy. Jej cieľom je zlepšenie podmienok pre sociálnu inklúziu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie do spoločnosti. Mesto realizuje viaceré zásahy, ktorými sa snaží docieliť potrebnú úpravu infraštruktúry pre nevidiacich.

Podnety nevidiacich riešia
V týchto dňoch Technické služby sfinalizovali práce na zdvihnutí obrubníkov na Ulici M. Hodžu. Úprava zapustenia obrubníkov pomôže predovšetkým nevidiacemu obyvateľovi, ktorý býva v tejto lokalite.

Úpravy, ktoré predstavujú pomoc nevidiacim obyvateľom boli realizované aj v ďalších častiach mesta. Pri opravách chodníkov boli pred časom dopĺňané umelé vodiace línie formou aplikácie studených plastov na Ul. M. Mišíka, Dlhej ulici pri OD Rozvoj a na Baníckej ulici. Podobné zásahy do chodníkov pre peších sú realizované pre vytvorenie prirodzenej vodiacej línie pre nevidiacich, ktorí sa lepšie dokážu orientovať v priestore.

Úpravami debarierizujú verejný priestor
Debarierizačné prvky boli vytvorené aj na chodníkoch Ul. M. Rázusa a Ul. E.M. Šoltésovej vo vnútrobloku. Na Ul. P. J. Šafárika bola realizovaná bezberiérová úprava chodníkov a osadený varovný pás z betónovej dlažby.

Mesto Prievidza plánuje v roku 2022 pokračovať v debarierizácii chodníkov na viacerých miestach. Medzi plánovanými prácami je aj úprava na Bojnickej ceste a mieste na priechode pre chodcov v križovatke ulíc M. R. Štefánika a Svätoplukova ulica. Práce bude realizovať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri