Na viacerých sídliskách pribudnú parkovacie plochyLorem ipsum dolor sit amet 13. 7. 2015 13:31

Mesto Prievidza začalo proces verejných obstarávaní, ktorých výsledkom bude vybudovanie spevnených plôch. Parkovacie miesta pribudnú na sídliskách Necpaly, Píly a Zapotôčky.

Poslanci mestského zastupiteľstva v jarných mesiacoch vybrali v štyroch volebných obvodoch lokality kde pribudnú nové spevnené plochy pre státie osobných automobilov.
Najviac miest na parkovanie pribudne na sídlisku Zapotôčky na Ulici Fándlyho, kde je predmetom verejného obstarávania vybudovanie spevnenej plochy s kolmým státím pre približne 40 osobných motorových vozidiel. Zároveň sa zrealizuje vodorovné a zvislé dopravné značenie na celej existujúcej ploche s vyznačením priestorov pre umiestnenie kontajnerov a vstupov do priestorov existujúcich mopedárni.

RTV Prievidza:

Mesto Prievidza reaguje aj na pretrvávajúcu požiadavku na vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku Necpaly. Na Veľkonecpalskej ulici by malo pribudnúť 28 nových miest na parkovanie. 

Trinásť parkovacích miest pribudne aj na Svätoplukovej ulici na sídlisku Píly. Všetky nové parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným dopravným značením.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri