Najkritickejšie miesta s novými parkoviskami20. 10. 2014 07:51

Lokalita Ul. M. Rázusa a časť Necpaly patrí v parkovaní medzi najkritickejšie časti v Prievidzi. Aj preto už v najbližších dňoch vzniknú v týchto lokalitách nové parkovacie miesta.

Spevnená plocha na Ulici M. Rázusa
Spevnená plocha sa zrealizuje na Ulici M. Rázusa za bytovým domom III.885. Celkovo sa vytvorí 17 kolmých parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá a zrealizovaná bude aj príjazdová komunikácia šírky 6,0m. Stavba je prístupná z existujúcej spevnenej plochy,   napojenej na miestnu obslužnú komunikáciu Ulica M. Rázusa.

Hodnota zákazky v objeme 22 611,64 eur  a vykonávateľ  prác - OSP, a.s., Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza vzišli z verejného obstarávania. V sume je zahrnuté aj navrhnutie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a samotná realizácia diela.
Termín ukončenia prác a odovzdanie stavby je naplánovaný na  31. október 2014.

Spevnené plochy v Necpaloch
V časti Necpaly pribudnú parkovacie plochy na Kútovskej ulici, ktorá spolu z Ul. M. Rázusa patrí v parkovaní medzi najvyťaženejšie v meste. Realizátor i suma za dielo bola  taktiež stanovená na základe verejného obstarávania. Na Kútovskej ceste do konca roka vznikne 12 parkovacích miest v hodnote 11 134,73 eur.

Obe spevnené plochy budú spĺňať všetky technické normy.

RTV Prievidza

Nové parkovacie plochy v tomto roku boli naplánované a postupne zrealizované v   lokalitách :
1. Vybudovanie spevnených plôch na Ulici energetikov (pred objektom PIANO CLUB)
2. Vybudovanie spevnených plôch – Malookružná ulica
3. Vybudovanie spevnených plôch – Ul. A. Rudnaya
3. Vybudovanie spevnenej plochy - Ulica M. Rázusa
4. Vybudovanie spevnenej plochy – Nábrežie Sv. Cyrila

Pôvodne nebol stanovený zámer budovania parkoviska  v časti Necpaly. Na základe dlhodobých žiadostí  bol prehodnotený  pôvodný plán výstavby parkovísk na rok 2014 a doplnený aj o výstavbu plochy v lokalite Kútovskej cesty.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri