Námestie a sídliská s novými lavičkami4. 8. 2015 13:15

Na Námestí slobody v Prievidzi ako aj na troch sídliskách sú postupne osádzané nové lavičky. Práce realizuje mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza.

Verejné priestranstvo v centre mesta je obohatené o nové estetické lavičky, ktoré sú postupne osádzané na Námestí slobody. Svojim dizajnom zapadajú do charakteru a koloritu centra mesta. Tieto lavičky majú ochranný dlhotrvajúci náter, čím sú odolné voči poveternostným vplyvom. Ich konštrukcia je koncipovaná masívnymi kovovými bokmi.

Rozmiestňovanie lavičiek aj po sídliskách
Samospráva mesta už po niekoľký krát bude osádzať lavičky aj po sídliskových častiach a to na sídlisku Píly, Kopanice a Zapotôčky. Tieto lavičky sú v plastovom vyhotovení a osádzajú sa na základe požiadaviek obyvateľov. Celkovo bude na troch sídliskách rozmiestnených 20 kusov lavičiek.

Rozpis umiestnených lavičiek:

Sídlisko Píly:
ul. Palkoviča 2           
B. Bjőrnsona 26              
Tkáčska 1                    
Tkáčska  3                      
Malookružná   9                     
Malookružná    11        
Malookružná 33    
Malookružná   35    
Malookružná - ihrisko            
S.Chalúpku   37         
S. Chalúpku    39         
S. Chalúpku    21         
                         
Sídlisko Zapotôčky:            
Rázusa 26                
Francisciho  1    
Francisciho  3   
Francisciho  5      
   
Sídlisko Kopanice :

Benedikta 4         
Clementisa 53              
Benedikta  4             
Lipová - ihrisko               
 


Ako žiadať o pridelenie lavičky?

Prideľovanie nových lavičiek sa uskutočňuje podľa platného príkazného listu primátora č. 4/2008:
- V prípade požiadavky na umiestnenie lavičky pred vchod obytného domu je potrebné k žiadosti o umiestnenie lavičky doložiť súhlas nájomníkov príslušného vchodu, pričom sa bude vyžadovať minimálne 80% súhlas nájomníkov. V tomto prípade sa súhlas príslušného VVO nevyžaduje. Pred každý vchod sa bude umiestňovať len jeden kus lavičky.
- V prípade požiadavky na umiestnenie lavičiek do iných lokalít v meste Prievidza (mimo obytnú zónu) sa vyžaduje súhlas príslušného VVO.

Žiadosť nemá predpísanú formu, požadujú sa len podpisy obyvateľov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri