Nová lávka cez rieku Handlovka10. 12. 2015 14:48

Nová oceľová lávka s bezbariérovým prístupom pre peších M-3 pribudla pri reštaurácii Sabbia, ktorá nahradila pôvodnú lávku zničenú pri povodniach v roku 2010.

Dňa 5. decembra bola osadená nová lávka, pričom pri jej výstavbe bola  nutná sanácia pôvodnej lávky, ktorá bola v havarijnom stave a prechod cez ňu už nebol bezpečný. Most pre peších slúži na prevedenie chodníka ponad rieku Handlovka medzi Nábrežím Andreja Kmeťa a Nábrežím  sv. Cyrila. „Sme radi, že sa nám túto investíciu podarilo zrealizovať, pretože náklady boli vysoké. Naozaj sa snažíme o to, aby naše mesto bolo bezpečné a aby komfort a služby obyvateľom boli na vyššej úrovni,“ povedala primátorka mesta Katarína Macháčková.

V uplynulých rokoch došlo k výstavbe nových a zabezpečeniu statiky ostatných mostných telies cez rieku Nitra a Handlovka, ktoré boli poškodené počas povodní. Osadenie novej lávky pri reštaurácii Sabbia bola poslednou investičnou akciou spojenou s povodňami v auguste 2010.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri