Nové ihrisko na sídlisku Žabník16. 10. 2015 08:56

V Prievidzi rastie ďalšie centrálne ihrisko pre malé deti. Tento krát pribudne v lokalite Žabník na Športovej ulici, kde je v porovnaní s inými lokalitami výrazne menej hracích komponentov.

Detské ihrisko sa začalo budovať 8. októbra 2015 a má byť hotové do konca novembra tohto roka. V prípade priaznivého počasia je predpoklad ukončenia diela už na začiatku novembra.

Realizátor prác zabezpečil okrem vybudovania ihriska a dodania a montáže hracích prvkov a mobiliáru aj vypracovanie projekčného riešenia.

Detské ihrisko bude tvorené hracími prvkami pre deti vo veku 3-12 rokov. Jeho rozmery budú 40,0 x 20,0 m a bude oplotené so vstupnou bránkou, lavičkami a odpadkovým košom. „Už v minulosti sme sľúbili, že na každom sídlisku vybudujeme jedno veľké centrálne detské ihrisko. Lokalita Žabník je ďalšou lokalitou a ja sa nesmierne teším, že tam kde žije veľa detí, bude aj zodpovedajúce detské ihrisko,“ opísala primátorka mesta Katarína Macháčková.

Detské centrálne ihrisko bude obsahovať množstvo hracích komponentov ako kombinovanú zostavu so šmýkačkou, mostíkom, lezeckou stenou, dráhou a ďalšími 3 až 4 prvkami podporujúcimi rozvoj detských pohybových aktivít. Na ihrisku nebudú chýbať taktiež komponenty ako dvojitá reťazová hojdačka, vahadlové a pružinové hojdačky, pieskovisko a množstvo iného. Cena diela predstavuje sumu 24 508,80 eur s DPH.

Ihrisko bude v správe mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, ktorá bude zabezpečovať jeho vhodné využívanie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri