Nové investície na sídlisku KopaniceLorem ipsum dolor sit amet 4. 7. 2018 09:09

Samospráva Prievidze investuje v týchto dňoch finančné prostriedky na sídlisku Kopanice do troch investičných akcií. Pribudne nový chodník aj spevnená plocha na parkovanie vozidiel.

Na sídlisku Kopanice realizujú viaceré investičné akcie. Už v týchto dňoch bude vybudovaný nový spojovací chodník na Ul. K. Novackého, taktiež zrekonštruovaný chodník na Ceste  Vl. Clementisa  a na tejto komunikácii bude zrealizovaná aj spevnená plocha na parkovanie vozidiel. Všetky tri investície by mali byť dokončené do konca júna.

Spojovací chodník na Ul. K. Novackého
Jednou z dlhodobých požiadaviek obyvateľov sídliska Kopanice bolo vybudovanie nového chodníka, ktorý bude plniť funkciu spojovacieho chodníka medzi dvomi existujúcimi chodníkmi na Ul. K. Novackého. Novovybudovaný spojovací chodník bude plynulo napojený na existujúci priechod pre chodcov, križujúci miestnu komunikáciu K. Novackého. Vyhotovenie chodníka je navrhnuté v rozsahu odstránenia vrstvy ornice, nového podkladu a položenej betónovej dlažby. Od zelene bude celý chodník po oboch stranách oddelený parkovými obrubníkmi.

Rekonštrukcia chodníka na Ceste Vl. Clementisa
Ďalšia investícia v tejto lokalite je do rekonštrukcie existujúceho chodníka ktorý je plynulo napojený na chodník na Ceste Vl. Clementisa a vedie od zástavky MHD smerom k bytovým domom. Rekonštrukcia chodníka je navrhnutá v rozsahu odstránenia betónových obrubníkov po oboch stranách chodníka, výškového vyrovnania a následného zrealizovania nového podkladu a položenia betónovej dlažby. Termín ukončenia investície je naplánovaný v tomto týždni.

V tejto lokalite pribudne okrem chodníka aj spevnená plocha, ktorá by mala byť sfinalizovaná do konca aktuálneho týždňa. Práce sú zamerané na rozšírenie existujúcej odstavnej plochy, čím bude vytvorených sedem kolmých parkovacích miest.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri