Nové parkoviská na sídlisku Píly8. 10. 2014 07:49

Mesto Prievidza vybudovalo ďalšie parkoviská, tento krát na sídlisku Píly. Po vybudovaní parkovacích plôch na Ul. energetikov  a Nábr. sv. Cyrila ide o ďalšie parkoviská vybudované v roku 2014. Nové parkoviská sa realizujú na   Malookružnej  ul. a Ul. A. Rudnaya.

Lokality, ktoré boli stanovené pre budovanie parkovacích miest na sídlisku Píly, boli vybraté poslancami za príslušný volebný obvod - VVO II. Poslanci stanovili, že plochy na sídlisku Píly pribudnú na Malookružnej ulici č. 13-17 a taktiež č. 30-37. Okrem toho určilii budovanie parkoviska aj na Ul. A. Rudnaya č. 21-23.

Spevnené plochy Malookružná ulica
V lokalite na   Malookružnej  ul. pribudnú dve parkoviská v celkovej hodnote  viac ako 15 tisíc eur.
Spevnená plocha na  Malookružnej ulici č. 13-17  je nacenená na sumu  7 117,31 eur  a   vznikne tam 12 parkovacích miest so šikmým státím.
Spevnená plocha  na Malookružnej ulici č. 30-37 bude vybudovaná v hodnote  8 158,31 eur   a aj v tejto lokalite vznikne rovnako 12 parkovacích mieste so šikmým státím.

Spevnené plochy Ul. Rudnaya
Parkovisko na Ul. A. Rudnaya č.21-23 by malo byť dokončené do 5. septembra 2014 a bude dimenzované na kolmé státie. Cena diela má hodnotu viac ako 10 tisíc  eur  a celkovo pribudne v tejto lokalite 16 nových parkovacích miest.
 Zhotoviteľ prác v zmluvnej cene  zabezpečil  okrem realizácie samotného parkoviska aj projektovú dokumentáciu pre stavbu spôsobilú k účelu využitia, zabezpečil inžiniersku činnosť stavby i  povolenie na stavbu.

„Som rada, že sa nám podarilo splniť ďalší záväzok voči našim obyvateľom. Koncom roka 2013 sme sľúbili, že nové parkoviská pribudnú okrem centra mesta aj v sídliskových častiach. Pre tento účel sme vyčlenili aj osobitnú čiastku v súčasnom rozpočte,"  povedala  primátorka Macháčková.

V tomto roku by mali pribudnúť nové parkovacie plochy ešte na Ul. M. Rázusa a v časti Necpaly.

V tomto roku boli už zrealizované parkoviská v  lokalitách:
•    Nábreží sv. Cyrila
•    Ul. energetikov

V roku 2013 boli vybudované parkoviská v lokalitách
•    Ul. M. Mišíka
•    Ul. A. Škarvana


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri