Obnova pamätníka Slovenského národného povstania7. 11. 2018 12:46

V najbližších mesiacoch čaká mesto Prievidza obnova Pamätníka Slovenského národného povstania, ktorý sa nachádza na Banskej v Prievidzi.

Rozsah prác, ktoré sa predpokladajú na tomto pamätníku zahŕňajú čistenie, odsolenie, tmelenie a spevnenie hmoty, vysekanie a obnova rozrušeného spárovania či upevnenie uvoľnených kamenných platní.

Ministerstvo vnútra poskytne mestu na realizáciu prác finančné prostriedky v sume 6000 eur s tým, že sa mesto zaviazalo uhradiť 1500 eur z vlastných zdrojov.
„Slovenské národné povstanie je významnou udalosťou v dejinách Slovenska. Stav pamätníka tejto udalosti na Banskej nie je ideálny, a aj preto sme sa snažili získať dotáciu na jeho obnovu. Teším sa, že sa nám to podarilo. Ľudia, ktorí padli za našu slobodu, si našu úctu určite zaslúžia,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri