Oplotenie detského ihriska na Ul. P. Dobšinského4. 10. 2017 15:00


Po vybudovaní oplotenia spĺňa detské ihrisko na Ul. P. Dobšinského všetky náležitosti centrálneho ihriska.

Realizácia oplotenia existujúceho detského ihriska vo vnútrobloku na Ul. P. Dobšinského bola realizovaná počas augusta tohto roka. Rozšírenie predmetného ihriska o nové hracie komponenty v roku 2016 si vyžiadalo jeho ďalšie úpravy. Dobudovanie oplotenia bolo realizované na účel vymedzenia priestoru detského ihriska a zabráneniu prístupu zvierat a tým prípadnému znečisteniu priestoru ihriska.

Oplotenie je vytvorené z oceľových poplastovaných stĺpikov, ktoré sú kotvené do základových pätiek z betónu. Výplň oplotenia tvoria plotové dielce a vstup na ihrisko je zabezpečený cez vstupnú bránku. Cena diela bola 4 162,62 eur.

RTV Prievidza:

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri