Oplotením športovísk chcú zvýšiť ich bezpečnosť31. 7. 2019 14:08

Mestská spoločnosť začína s oplotením ihriska Centra voľného času. Oplotenie bude vybudované aj na ihrisku na Astrovej ulici. Hlavným dôvodom je zabezpečenie bezpečnosti a čistoty v priestoroch ihrísk.

Oplotenie ihriska Centra voľného času
Obsahom prác je demontáž časti existujúceho oplotenia a následne vybudovanie nového oplotenia za budovou Centra voľného času. Jeho vybudovaním sa celý areál uzavrie, čo zabráni prístupu cudzím osobám a zveri na pozemok a do priestoru športoviska. 

„V prvom rade bude demontovaná pôvodná časť areálového oplotenia. V tomto prípade budú realizované aj búracie práce. Nové oplotenie už bude vyhotovené z oceľových stĺpikov v celkovej dĺžke 109 metrov. V jednej časti bude oplotenie z vnútornej strany doplnené o mantinel z vodovzdorného protišmykového povrchu. Ten bude  slúžiť ako prevencia pred vznikom úrazu,“ podrobne vysvetlila Andrea Nikmonová z oddelenia výstavby. Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza začne s realizáciou prác ešte v mesiaci júl.

Oplotenie ihriska na Astrovej ulici
Existujúce športovisko na Astrovej ulici určené predovšetkým na basketbal a loptové hry je situované v tesnej blízkosti cestnej komunikácie. Zvýšenie bezpečnosti bude zabezpečené vybudovaním jednostranného oplotenia. Oplotenie bude realizované v dĺžke 20 metrov. Je navrhnuté z plotových stĺpikov a polypropylénovej siete, o výške štyri metre. Práce budú realizované ešte počas letných prázdnin.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri